Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag för att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd skickas på remiss

Publicerad

Åsa Himmelsköld fick i maj 2022 i uppdrag att biträda Socialdepartementet och utreda möjliggörande av bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd. Förslaget remitteras nu.

– Det är viktigt att vi nu får in många perspektiv på förslaget som ska främja etablering av hälso- och sjukvårdsaktörer i glesbygd, så att vi säkerställer att vi tar vara på vårdkompetens och skapar bättre förutsättningar för tillgänglig och god vård i hela landet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.  

Uppdraget innebar att utreda och ge förslag på hur småskalig hälso- och sjukvårdsverksamhet kan anslutas till offentligt finansierad öppen vård i syfte att skapa långsiktighet och bättre förutsättningar för regionerna att säkerställa tillgång till en jämlik vård i hela landet. Förslaget skulle också stimulera mindre hälso- och sjukvårdsaktörers etablering i glesbygd samt skapa förutsättningar för att kunna upphäva lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, förkortad LOL, och lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, förkortad LOF. Utredaren svarar ensam för innehållet i promemorian.

Remisstiden pågår till den 10 november 2023. Även organisationer och enskilda som inte pekats ut som remissinstanser har möjlighet att inkomma med svar.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...