Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Socialdepartementet

Remiss av Ds 2023:23 Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd Diarienummer: S2023/02208

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Socialdepartementet har remitterat Ds 2023:23 Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 10 november 2023. Svaren bör lämnas per e-post till [email protected] och med kopia till [email protected]. Ange diarienummer S2023/02208 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstanser
1. Akademikerförbundet SSR
2. Arbetsmiljöverket
3. Barnombudsmannen
4. Bengtsfors kommun
5. Bergs kommun
6. De små kommunernas samverkan
7. Demensförbundet
8. Dietisternas riksförbund
9. Distriktssköterskeföreningen
10. E-hälsomyndigheten
11. Falkenberg kommun
12. FAMNA
13. Folkhälsomyndigheten
14. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
15. Funktionsrätt Sverige
16. Fysioterapeuterna
17. Försäkringskassan
18. Förvaltningsrätten i Karlstad
19. Gotlands kommun
20. Gällivare kommun
21. Göteborgs kommun
22. Hela Sverige ska leva
23. Huddinge kommun
24. Härnösand kommun
25. Inspektionen för vård och omsorg
26. Integritetsskyddsmyndigheten
27. Justitiekanslern
28. Kammarrätten i Sundsvall
29. Karlskrona kommun
30. Kiruna kommun
31. Kommunal
32. Konkurrensverket
33. Kristianstad kommun
34. Ljusnarsbergs kommun
35. Luleå kommun
36. Lunds universitet
37. Malmö kommun
38. Malå kommun
39. Munkedals kommun
40. Mönsterås kommun
41. Myndigheten för digital förvaltning
42. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
43. Nationell Samverkan för psykisk hälsa
44. Nora kommun
45. Norrtälje kommun
46. Nätverket unga för tillgänglighet
47. Oskarshamns kommun
48. Pensionärernas riksorganisation
49. Post- och telestyrelsen
50. Regelrådet
51. Region Blekinge
52. Region Dalarna
53. Region Gävleborg
54. Region Halland
55. Region Jämtland Härjedalen
56. Region Jönköpings län
57. Region Kalmar län
58. Region Kronoberg
59. Region Norrbotten
60. Region Skåne
61. Region Stockholm
62. Region Sörmland
63. Region Uppsala
64. Region Värmland
65. Region Västerbotten
66. Region Västernorrland
67. Region Västmanland
68. Region Örebro
69. Region Östergötland
70. Riksdagens ombudsmän
71. Riksrevisionen
72. Rädda Barnen
73. Skinnskatteberg kommun
74. Skurup kommun
75. Skärgårdarnas riksförbund
76. Smedjebackens kommun
77. Storuman kommun
78. Socialstyrelsen
79. SPF Seniorerna
80. Statskontoret
81. Stockholms kommun
82. Svensk förening för allmänmedicin
83. Svensk kuratorsförening
84. Svensk Sjuksköterskeförening
85. Svenska Distriktsläkarföreningen
86. Svenska Logopedförbundet
87. Svenska Läkaresällskapet
88. Svenska privatläkarföreningen
89. Sveriges arbetsterapeuter
90. Sveriges farmaceuter
91. Sveriges Kommuner och regioner
92. Sveriges Läkarförbund
93. Sveriges Psykologförbund
94. Söderhamns kommun
95. Tillväxtverket
96. Uddevalla kommun
97. Umeå universitet
98. Upphandlingsmyndigheten
99. Uppsala kommun
100. Universitetskanslersämbetet
101. Vetenskapsrådet
102. Vision
103. Vårdförbundet
104. Vårdföretagarna
105. Vännäs kommun
106. Västra Götalandsregionen
107. Östersunds kommun

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...