Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd Ds 2023:23

Publicerad

Syftet har varit att utreda och ge förslag på hur småskalig hälso- och sjukvårdsverksamhet kan anslutas till offentligt finansierad öppen vård för tillgång till en jämlik vård i hela landet.

Ladda ner:

Förslagen avseende mindre vårdföretag i hela landet: 

  • Upphandlande myndigheter ska beakta mindre företags möjligheter att delta i upphandlingar av hälso- och sjukvårdstjänster
  • En statlig myndighet ska bemyndigas att ta fram föreskrifter samt få ett tillsynsuppdrag på området
  • De så kallade ersättningslagarna ska upphävas

Förslag och bedömningar avseende jämlik vård:

  • En förordning om statsbidrag till vissa vårdgivare i glest befolkade områden ska beslutas
  • Socialstyrelsen ska pröva ansökningar om bidrag, bemyndigas att meddela föreskrifter på området samt följa upp och utvärdera bidraget
  • En statlig myndighet bör ges i uppdrag att utvärdera gällande ersättningssystem och ta fram nationella rekommendationer på området
  • Regeringen bör överväga ökad statlig styrning inom ett antal centrala områden för kompetensförsörjningen
  • Regeringen bör överväga ytterligare åtgärder i syfte att främja tillgången till jämlik vård i glest befolkade områden
Laddar...