Hoppa till huvudinnehåll

Personer från Ukraina kan få tillgång till mer utbildning i svenska språket

Publicerad

Kunskaper i svenska språket är viktigt för att kunna få jobb och ha möjlighet att försörja sig i Sverige. Regeringen gör det nu möjligt för kommunerna att erbjuda personer som omfattas av det så kallade massflyktsdirektivet, till exempel personer som har flytt från kriget i Ukraina, att studera svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning (komvux).

– Eftersom kriget har blivit långvarigt behöver personer som har flytt från Ukraina kunna komma in på den svenska arbetsmarknaden. Inom många yrken, särskilt inom vård och omsorg samt skola, krävs goda kunskaper i svenska språket för att man ska kunna få ett jobb. Regeringen vill därför öppna upp komvux för ukrainarna så att de kan fortsätta studera svenska när de är klara med sfi, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Personer som har flytt från Ukraina och som omfattas av massflyktsdirektivet har enligt skollagen inte rätt att studera inom komvux. De har dock haft möjlighet att delta i folkbildningsinsatsen Svenska från dag ett som arrangeras av studieförbund och folkhögskolor, samt studera på högskolenivå.

Sedan den 1 juni 2023 kan kommunerna erbjuda personer som har flytt från Ukraina kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Sfi är första steget i språkutbildningen för vuxna med ett annat modersmål än svenska. Nästa steg är normalt att studera svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom komvux för att sedan fortsätta på gymnasial nivå.

Regeringen har nu beslutat om en ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning som innebär att kommunerna kan erbjuda personer som omfattas av massflyktsdirektivet utbildning i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom komvux. Ändringen träder i kraft i augusti 2023.

– Att fler personer från Ukraina får använda sin yrkeskompetens i Sverige är viktigt både för individen och för samhället. Även om beslutet inte innebär en skyldighet för kommunerna att erbjuda utbildning i svenska är vår förhoppning att många kommuner kommer att vilja erbjuda målgruppen fortsatta studier, säger utbildningsminister Mats Persson.

Presskontakt

Frida Jansson
Tf. pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 18 07
e-post till Frida Jansson
Christian Brundu
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...