Regeringen föreslår 100 miljoner kronor för sfi för ukrainska medborgare

Publicerad

Kunskaper i svenska språket är en viktig förutsättning för att kunna få jobb och ha möjlighet att försörja sig i Sverige. Regeringen vill därför att kommunerna ska kunna erbjuda kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för personer med skydd av det så kallade massflyktsdirektivet. Målgruppen är de som har flytt från kriget i Ukraina. Regeringen föreslår därför i propositionen om vårändringsbudgeten för 2023 att kommunerna ska få 100 miljoner kronor i statsbidrag.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Vi behöver göra allt vi kan för att de som har flytt från Ukraina snabbt ska komma i arbete. Med den här satsningen kommer fler att kunna läsa sfi och rusta sig för ett jobb i Sverige, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Inför att pengarna betalas ut till kommunerna kommer regeringen att ändra i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Det blir då tydligt att kommunerna kan erbjuda personer med skydd av massflyktsdirektivet sfi.

– Många kommuner vill erbjuda ukrainska medborgare sfi, och en del gör det redan. Med det här ekonomiska tillskottet kommer förhoppningsvis ännu fler ukrainare att kunna utveckla sin svenska, säger utbildningsminister Mats Persson.

De 100 miljoner kronorna kommer att fördelas i form av ett statsbidrag som administreras av Skolverket.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand