Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen har utsett Mikael Ohrling till särskild utredare för stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård

Publicerad

Regeringen har sedan tidigare fattat beslut om en utredning som ska ge förslag som stärker kommunernas möjligheter att säkra tillgången till läkare i kommunal hälso- och sjukvård. Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör, har nu utsetts av regeringen till särskild utredare för utredningen.

- För att stärka den medicinska kompetensen i kommunal hälso- och sjukvård har regeringen tillsatt en utredning som ska lämna förslag på en ordning som ger kommuner möjlighet att anställa läkare och analysera och föreslå åtgärder för att stärka kommunernas förutsättningar att säkra kompetensförsörjningen. Jag är glad att Mikael Ohrling med sin gedigna erfarenhet från och kunskap om primärvården och hälso- och sjukvårdens organisation har tackat ja till detta viktiga uppdrag, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Mikael Ohrling är sjukvårdsdirektör vid Region Stockholm. Han har tidigare varit sjukvårdsdirektör för Stockholms läns sjukvårdsområde samt verksamhetschef och chefläkare inom bland annat primärvård och palliativ vård. Mikael Ohrling är läkare med specialistkompetens i internmedicin och allmänmedicin samt forskar på organisation och ledarskap inom hälso- och sjukvården.

- Den kommunala hälso- och sjukvården möter många äldre patienter, personer med kroniska sjukdomar och multisjuka personer. Det är en angelägen fråga att säkerställa den medicinska kompetensen för att möta dessa patienters behov och kunna erbjuda dem en god, säker och nära vård. Jag ser därför väldigt mycket framemot att ta mig an uppdraget att stärka den medicinska kompetensen i kommunal hälso- och sjukvård, säger Mikael Ohrling.

Uppdraget ska redovisas den 1 november 2024.

Utredningen tillsätts mot bakgrund av Tidöavtalet, som är en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Rasmus Hegefors
Politiskt sakkunnig åt äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1367443
e-post till Rasmus Hegefors