Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen föreslår fortsatt satsning på kompetenshöjning inom äldreomsorgen

Publicerad

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna inom äldreomsorgen. Äldreomsorgens viktigaste resurs är personalen och avgörande är att den har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Därför föreslår regeringen i budgeten för 2024 att 1,7 miljarder kronor avsätts för att fortsätta med den påbörjade kompetenssatsningen för personal inom kommunalt finansierad äldreomsorg. Regeringen beräknar även avsätta motsvarande belopp 2025 och 2026.

– Medarbetarnas kompetens i äldreomsorgen är helt avgörande för hur de äldre har det, men även för de medicinska resultaten. Nu tar staten sin stora del av ansvaret medan kommunerna också gör sitt, säger statsminister Ulf Kristersson.  

Äldreomsorgen är en prioriterad fråga för regeringen. I mars i år tillsatte regeringen en utredning för att ta fram och införa språkkrav inom äldreomsorgen för att stärka patientsäkerheten inom vård och omsorg av äldre. Under sommaren blev också undersköterska en skyddad yrkestitel, för att garantera att personalen har rätt kompetens och samtidigt stärka yrkets attraktivitet.

Regeringen fullföljde i budgetpropositionen för 2023 den treåriga satsningen som kallas för Äldreomsorgslyftet, som ger möjlighet till vidareutbildning av personal i äldreomsorgen under betald arbetstid. Bara under de två första åren av satsningen avslutade nästan 3 000 personer en utbildning till antingen vårdbiträde, undersköterska, specialistundersköterska eller en ledarskapsutbildning. Det är ett viktigt steg för att stärka kompetensförsörjningen.

Regeringen föreslår nu att Äldreomsorgslyftet förlängs till och med 2026 för att det viktiga arbetet med att öka kompetensen hos personal inom äldreområdet ska kunna fortsätta. I budgetpropositionen föreslår regeringen att 1,7 miljarder kronor avsätts 2024 och beräknar att avsätta motsvarande belopp 2025 och 2026.

– Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en av de stora utmaningarna framöver. För regeringen är det mycket angeläget att hjälpa och stötta kommunerna i detta viktiga arbete. Äldreomsorgslyftet och att undersköterska blir en skyddad titel är viktiga komponenter för en generell kvalitetshöjning inom äldreområdet och för att göra vård- och omsorgsyrkena mer attraktiva genom att kunna erbjuda olika karriärvägar säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Regeringen avser överlämna detta förslag i budgetpropositionen för 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnar regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Presskontakt

Hanna Strömberg
Pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 61 69
e-post till Hanna Strömberg
Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...