Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning ska se över straffen för unga brottslingar

Publicerad

Unga som begår brott får i dag lägre straff på grund av sin ålder. Samtidigt involveras unga personer allt oftare i den grova organi­serade gäng­brotts­ligheten. För att vända utveck­lingen måste barn och unga mötas av tidiga insatser och tydliga reaktioner från samhället. Regeringen till­sätter därför en utredning som ska överväga och föreslå skärpta regler för unga som begår brott.

– Samhällets reaktion mot unga som begår brott har kommit alldeles för sent under alldeles för lång tid. Det är ett svek mot brotts­offren, men också mot de barn och unga som hade kunnat räddas från en brottslig bana. Nu ser vi till att sam­hällets reaktion på ungas brotts­lighet sker tidigare och tydli­gare än idag och att straffen står i pro­portion till brottens allvar, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Dir. 2023:112 Skärpta regler för unga lagöverträdare

Utredningen som nu tillsätts ska: 

  • Överväga en sänkning av straff­myndighets­åldern. 
  • Föreslå ändringar som inne­bär att lag­över­trädare i ålders­­gruppen   18–20 år behandlas som andra myndiga vid straff­mätningen.
  • Föreslå ändringar som innebär att ålder ges minskad betydelse vid straff­mätningen för unga lagövert­rädare i åldern 15–17 år.
  • Föreslå en ny påföljd – utvidgad ungdoms­övervakning – som är mer ingripande och inne­fattar en utvidgad verktygs­låda med fler kontroll­­möjligheter.
  • Föreslå en ordning som innebär att den som hunnit fylla 18 år och missköter sin påföljd ska få en vuxen­påföljd, till exempel fängelse, i stället för en ny ungdoms­påföljd.
  • Föreslå hur Kriminal­vården kan involveras vid vård och andra åtgärder inom ramen för ungdoms­­vård eller ungdoms­tjänst och även föreslå hur Kriminal­vården i någon form kan involveras i vissa fall vid sådan vård enligt LVU som sker på grund av den unges brottsliga verksamhet.

Särskild utredare blir Gunnel Lindberg, ordförande för Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden. Gunnel Lindberg är även utredare i utredningen Utökade möjligheter att använda tvångs­medel mot barn och unga (dir. 2023:102). 

Uppdraget ska redovisas senast den 10 januari 2025.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...