Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förändringar i Arbetsdomstolen

Publicerad

Regeringen har i dag förordnat Lars Dirke som ny chef för Arbetsdomstolen från den 1 september 2023. Lars Dirke efterträder Cathrine Lilja Hansson. Regeringen förordnar även Catharina Nordlander till ny ordförande i Arbetsdomstolen från den 15 januari 2024.

Lars Dirke är sedan november 2022 ordförande i Arbetsdomstolen och blir nu även chef för domstolen. Han efterträder Cathrine Lilja Hansson som går i pension. 

Lars Dirke har tidigare varit hovrättslagman i Svea hovrätt, först i Mark- och miljööverdomstolen och mellan 2015-2022 vid en av domstolens allmänna avdelningar. Dessförinnan tjänstgjorde han vid samma domstol som hovrättsråd och vice ordförande. Han har även varit departementsråd och enhetschef i Näringsdepartementet samt rättssakkunnig och kansliråd i Arbetsmarknadsdepartementet.

Regeringen har i dag också utsett Catharina Nordlander till ny ordförande i Arbetsdomstolen. Hon efterträder Lars Dirke. Catharina Nordlander är sedan 2016 rättschef i Arbetsmarknadsdepartementet, där hon tidigare även varit departementsråd, enhetschef, kansliråd och rättssakkunnig. Catharina Nordlander har dessutom tjänstgjort i Näringsdepartmentet, Arbetsdomstolen och som expert i statliga utredningar. Sedan 2013 är hon även vice ordförande i svenska ILO-kommittén. 

Fakta om Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsdomstolens ordinarie domare kallas för ordförande och är utsedda av regeringen. Efter regeringens beslut i dag är Karin Renman, Sören Öman och Lars Dirke, samt från den 15 januari 2024 Catharina Nordlander, ordförande i domstolen. Lars Dirke är även chef för domstolen.

Presskontakt

Hanna Clerkestam
Politiskt sakkunnig hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1139686
e-post till Hanna Clerkestam

Genväg