Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

En inkomstbaserad a-kassa bör införas

Publicerad

Arbetslöshetsförsäkringen behöver bli mer ändamålsenlig och på ett bättre sätt bidra till omställning vid arbetslöshet. Därför avser regeringen att föreslå att arbetslöshetsförsäkringen reformeras, så att den baseras på inkomster av förvärvsarbete. För att möjliggöra nödvändiga förberedelser inför reformen föreslår regeringen att Sveriges a-kassor får 50 miljoner kronor 2024.

Arbetslöshetsförsäkringen bör förändras så att ersättning grundas på inkomster av förvärvsarbete i stället för arbetad tid. Det innebär ett regelverk som är enklare att administrera, vilket kan resultera i kortare väntetider för utbetalning. Även förutsättningarna att motverka felaktiga utbetalningar förbättras och arbetslinjen stärks.

– Dagens arbetslöshetsförsäkring är krånglig och innebär en tung administrativ börda för arbetslösa, arbetsgivare och arbetslöshetskassor. En ny a-kassa bedöms leda till enklare administration och kortare väntetider, en stärkt arbetslinje och större möjligheter att motverka felaktiga utbetalningar, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen innebär också att vissa delar av aktivitetsstödet behöver anpassas och förändras.

I budgetpropositionen för 2024 lämnas förslag om medel till Sveriges a-kassor. Regeringen avser att överlämna förslag om en reformerad arbetslöshetsförsäkring till riksdagen under 2024.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Laddar...