Hoppa till huvudinnehåll

Förstudie om nationell fysisk planering är färdig

Publicerad

Utredaren Lena Erixon har överlämnat sin förstudie om nationell fysisk planering till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

– Lena Erixon har haft i uppdrag att genomföra en förstudie om nationell fysisk planering. Hon föreslår en struktur för hur den nationella fysiska planeringen kan utformas samt vilka frågor och intressen som bör omfattas av en sådan planering. Detta är nödvändigt för att Sverige ska stå väl rustat inför framtiden, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Den fysiska planeringen används för att styra utvecklingen av mark- och vattenanvändning genom avvägningar mellan olika allmänna och enskilda intressen. I detta sammanhang spelar statens markanspråk en viktig roll, och dessa tar sig uttryck genom politiskt antagna mål, olika ekonomiska stimulansåtgärder, lagstiftning och sektorsplanering.

Utredaren har haft i uppgift att identifiera hur staten på ett samordnat vis kan redogöra för sin uppfattning om hur mark och vatten på lång sikt bör användas på ett sätt som ger tydligare förutsättningar för en långsiktigt hållbar användning mark och vatten samt en effektiv fysisk planering och prövning. I uppdraget ingick också att föreslå en struktur för hur nationell fysisk planering kan utformas samt vilka frågor och intressen som bör omfattas av en sådan planering.

I sin redovisning av uppdraget lämnar utredaren tre olika förslag till en tänkbar sådan struktur.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson
Laddar...