Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Informationsinsats ska sprida kunskap om riskerna med boffning

Publicerad

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid så kallad boffning. Sådana kommunikationsinsatser är angelägna för att skydda barn och unga från de livshotande skador som boffning kan innebära.

– Att andas in drivgas kan vara mycket farligt och i vissa fall leda till akut hjärtstopp. Samtidigt är produkterna där drivgasen finns lätta att få tag i. Därför är det så oerhört viktigt att nå ut med information om riskerna, det kan rädda liv, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Att inandas lösningsmedel eller gas kan ge skador för livet eller i värsta fall leda till döden. Trots det är det många ungdomar i grundskola och gymnasium som ägnar sig åt detta. Det är angeläget att vi når ut med ytterligare kommunikationsinsatser till unga om riskerna med så kallad boffning, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Läkemedelsverket får i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid inandning av gaser eller flyktiga lösningsmedel, s.k. boffning. I uppdraget ingår att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om de risker som är förknippade med boffning och att stödja och komplettera de insatser som görs inom pågående uppdrag till Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna om att sprida information om lustgas och de skador som kan uppstå till följd av bruk av lustgas och inandning av flyktiga ämnen i berusningssyfte.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Laddar...