Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya sanktioner mot bakgrund av det försämrade läget för mänskliga rättigheter på den illegalt annekterade Krimhalvön

Publicerad

EU har idag antagit nya sanktioner mot bakgrund av det försämrade läget för mänskliga rättigheter på den illegalt annekterade Krimhalvön. Sex personer läggs till på listan över personer och enheter som beläggs med sanktioner för allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna.

– Situationen för mänskliga rättigheter på Krim har avsevärt förvärrats efter Rysslands illegala annektering 2014 och den fullskaliga invasionen 2022. Särskilt krimtatarerna befinner sig i en mycket utsatt situation. Sanktioner är ett viktigt verktyg i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och dagens beslut är ett bra exempel på hur Sverige utgör en motor i detta arbete, säger utrikesminister Tobias Billström.

Sanktionerna som antagits idag riktas mot den ryska säkerhetstjänsten och det ryskkontrollerade rättsväsendet på Krim och omfattar inreseförbud till EU och frysning av de listade personernas tillgångar. Personerna som beläggs med sanktioner är bland annat utredare, domare och åklagare som är ansvariga för politiserade rättegångar och tortyr mot representanter för etniska och religiösa minoritetsgrupper på Krim. Sverige har aktivt bidragit till dagens beslut genom att utarbeta förslag på nya sanktionslistningar.

Sedan Rysslands illegala annektering av Krim 2014 och den fullskaliga invasionen 2022 har flera människorättsorganisationer rapporterat om kränkningar och övergrepp av de mänskliga rättigheterna för krimtatarer på Krim. Godtyckliga frihetsberövanden, påtvingade försvinnanden och tvångsförföljelse är exempel på kränkningar som fortsätter att drabba krimtatarer. Likaså inskränks krimtatarers yttrande- och mötesfrihet regelbundet och krimtatariska ledare utsätts ofta för husrannsakningar och politiskt motiverade åtal. Enligt den ukrainske ombudsmannen för mänskliga rättigheter är 180 personer från Krim politiska fångar på Krim och i Ryssland, varav 116 är krimtatarer.

Presskontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 85 34
e-post till Anna Erhardt

Fakta

Respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna är ett grundläggande värde för EU och dess gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Att alla människors faktiska åtnjutande av mänskliga rättigheter ska uppnås är ett strategiskt mål för unionen. För att stärka sin roll när det gäller att ta itu med allvarliga brott mot och kränkningar av mänskliga rättigheter i hela världen antog därför EU 2020 ett nytt sanktionssystem avseende mänskliga rättigheter.

Sanktionerna omfattar inreseförbud till unionen, frysning av listade personers och enheters medel och förbud att tillgängliggöra medel till desamma.