Pressmeddelande från Regeringskansliet

Regeringskansliet flyttar till Rosenbad

Publicerad

Renoveringen av Rosenbad är färdig och den 4 september går flytten för statsministern och delar av Regeringskansliet. Regeringens lokal för pressträffar finns framöver i nya lokaler i Rosenbad.

Renoveringen av kvarteret Rosenbad inleddes 2019 och nu påbörjas inflyttning i lokalerna. Efter renoveringen får Regeringskansliet fler arbetsplatser som uppfyller gällande krav på arbetsmiljö, teknik, säkerhet, tillgänglighet och miljö.

Ny adress för regeringens lokal för pressträffar är Drottninggatan 1.

Om renoveringen

Statens fastighetsverk, SFV, äger och förvaltar kvarteret Rosenbad. SFV ansvarar för löpande underhåll och bedömer behovet av renovering. Det är också SFV som står för kostnaderna för underhåll och renovering. Frågor om renoveringen besvaras därför i första hand av SFV.

Kostnader för renovering och hyresgästanpassning

I maj 2022 beslutade den förra regeringen om en höjning av investeringsramen till högst 2,35 miljarder kronor för renoveringen av kvarteret Rosenbad.

Regeringskansliet är hyresgäst och har bekostat verksamhetsanpassningar av lokalerna. Det handlar om säkerhetsanpassningar, teknik och vissa inventarier, som till exempel receptionsdiskar, omklädningsrum och kök. Budgetramen för anpassningarna är 575 miljoner kronor.  

Den största posten, cirka 70 procent eller omkring 400 miljoner kronor, är säkerhetshöjande åtgärder. Efter händelser som till exempel terrorattentaten i Oslo och i det säkerhetsläge som råder i dag har kraven på säkerhet ökat.

Granskning av kostnaderna 

I juli fattade Regeringskansliet beslut om en extern granskning av kostnaderna för hyresgästanpassningarna för att säkerställa att de är rimliga och bygger på branschpraxis.

Regeringskansliet följer upp kostnader för hyresgästanpassningar i Rosenbad.

Presskontakt