Pressmeddelande från Socialdepartementet

Slutbetänkandet Några smittskyddsfrågor inom socialtjänsten och socialförsäkringen överlämnades till socialministern

Publicerad

Socialminister Jakob Forssmed har idag tagit emot ett slutbetänkande från utredningen SOU 2023:56. Utredningen föreslår bland annat att det införs en ny extraordinär smittskyddsåtgärd i smittskyddslagen som innebär att det blir möjligt att under vissa förhållanden, flytta den som bor i vissa boendeformer enligt SoL eller LSS utan samtycke. Syftet med en sådan flyttning är att hindra smittspridning bland enskilda som har behov av omfattande omsorgsinsatser, och därför inte alltid har möjlighet att själva skydda sig från smitta.

– Trots hårda restriktioner drabbades många gånger personer i särskilda boendeformer hårt under covid-19-pandemin. Det är angeläget att det finns rättssäkra metoder anpassade även till omsorgsverksamheter för att arbeta smittförebyggande. Utredningens slutsatser kommer nu beredas i Regeringskansliet, säger socialminister Jakob Forssmed.

Utredarens uppdrag har varit att lämna förslag som syftar till att stärka smittskyddet för vissa grupper inom socialtjänsten och att göra en översyn av bestämmelserna om smittbärarpenning. Utredningen föreslår att en extraordinär smittskyddsåtgärd införs med syfte att stärka smittskyddet för personer i särskilda boendeformer. Den av utredningen föreslagna bestämmelsen om flyttning innebär en möjlighet att under vissa förhållanden, flytta den som bor i vissa boendeformer enligt SoL eller LSS utan den enskildes samtycke, till en annan bostad där den enskilde kan motta likvärdig omsorg och stöd. För att beslut om en sådan flyttning ska tas måste den enskilde antingen vara, eller antas vara smittad av en samhällsfarlig sjukdom och genom sitt beteende riskera att smitta andra boende.

Utredningen lämnar inga förslag till ändringar av lagstiftningen som reglerar smittbärarpenningen. Däremot görs ett antal bedömningar. Bland annat att smittbärarpenningen är en av flera socialförsäkringsförmåner som påverkas under en pandemi. Förändringar av smittbärarpenningen måste sättas i relation till nödvändiga förändringar av andra socialförsäkringsförmåner i en krissituation.

Utredningen konstaterar även att det inte finns något omedelbart behov av en förändring av regelverket om smittbärarpenning för att kunna hantera ersättningen när det råder ett normaltillstånd i samhället men att en helhetsöversyn av socialförsäkringen i kris och krig bör göras, men också av smittskyddslagens bestämmelser om förhållningsregler.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff