Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Några smittskyddsfrågor inom socialtjänsten och socialförsäkringen SOU 2023:56

Publicerad

Texten Några smittskyddsfrågor inom socialtjänsten och socialförsäkringen ovanpå en abstrakt illustration

Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier har analyserat behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier. Utredningen har också utrett frågor om smittbärarpenning och smittskydd för vissa grupper inom socialtjänsten .

Ladda ner:

I slutbetänkandet Några smittskyddsfrågor inom socialtjänsten och socialförsäkringen föreslår utredningen bland annat:

  • att det införs en ny extraordinär smittskyddsåtgärd i smittskyddslagen
  • att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en vägledning för den föreslagna extraordinära smittskyddsåtgärden.

Beställ tryckta exemplar