Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från

Tilläggsdirektiv till Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier Dir. 2022:110

Publicerad

Regeringen beslutade den 2 september 2021 kommittédirektiv om författningsberedskap inför framtida pandemier (dir. 2021:68). Uppdraget ändras nu på så sätt att utredaren inte ska utreda deluppdraget om en eventuell utvidgning av nationella vaccinationsregistret.

Ladda ner:

En analys av behovet av en eventuell utvidgning av nationella vaccinationsregistret kommer att göras inom ramen för ett annat uppdrag (dir. 2022:109).

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2023.

Laddar...