Arbetsmarknadens parter besökte Harpsund

Publicerad

Den 1–2 oktober tog statsminister Ulf Kristersson och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson emot företrädare för fackförbund och arbetsgivare på Harpsund för samtal om den svenska modellen och utmaningar på arbetsmarknaden.

– Det mycket nära samarbetet mellan politik och arbetsmarknadens parter i Sverige har varit och kommer att fortsätta vara avgörande för vår unikt välfungerande arbetsmarknad. Det här mötet visar hur både vi från politikens håll och arbetsmarknadens parter värnar det samarbetet, säger statsminister Ulf Kristersson.

Sedan Saltsjöbadsavtalet tecknades 1938 har Sverige en unik ordning för arbetsgivare och arbetstagare att komma överens. Den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter förhandlar och söker samförstånd utan politikens inblandning, skapar stabilitet och trygghet på arbetsmarknaden.

Men det finns utmaningar som politiken och arbetsmarknadens parter behöver möta tillsammans. Det handlar om problem där det är angeläget att regeringen lyssnar in synpunkter från fackförbund och arbetsgivare, till exempel en hög arbetslöshet, kompetensbrist, bristande språkkunskaper och EU-regleringar. Därför bjöd statsministern och arbetsmarknads- och integrationsministern in parterna till samtal på Harpsund.

– Vi ska gemensamt värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och dess ställning i EU, men också förbättra matchningen på svensk arbetsmarknad. Det är frågor som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft och för att få fler människor i arbete, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Presskontakt

Hanna Strömberg
Pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 61 69
e-post till Hanna Strömberg
Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand