Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya platser i Kriminalvården

Publicerad

Regeringen har beslutat att Kriminalvården ska få ingå hyresavtal för anstalten Sörbyn i Umeå och häktet Berga i Helsingborg. Beslutet beräknas bland annat innebära att totalt 168 nya platser kommer att tas i bruk med start nästa år.

Kriminalvården har begärt regeringens medgivande att få ingå 25-åriga hyresavtal för anstalten Sörbyn i Umeå och häktet Berga i Helsingborg. Platserna ingår i Kriminalvårdens planerade utbyggnad. Regeringen har sedan den tillträdde nu fattat beslut om hyresavtal som innebär över 800 nya platser i Kriminalvården. 

– De nya platserna i Umeå och Helsingborg är viktiga tillskott i utbyggnaden av Kriminalvården och därmed till arbetet med att fortsätta trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten. Detta är bara början av den stora expansion som Kriminalvården ska göra de kommande åren, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

För anstalten Sörbyn i Umeå innebär det nya avtalet 72 nya platser som beräknas tas i bruk 2026. Genom det nya avtalet för häktet Berga i Helsingborg skapas bland annat 96 nya platser som beräknas kunna tas i bruk med start nästa år.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide