Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen beviljar medel för att stärka bildkonstområdet

Publicerad

Regeringen har i dag, den 9 november 2023, beviljat Bildkonst Sverige 350 000 kronor för att ta fram ett kunskapsunderlag om bild- och formområdets utveckling och för att genomföra stödjande insatser.

Bildkonstområdet i Sverige präglas av en stark konstnärlig utveckling och hög internationaliseringsgrad. Samtidigt är infrastrukturen inom området svag och bildkonstens arrangörer, såsom konsthallar, gallerier och fria konstarrangörer, arbetar i dag med små resurser och otydliga strukturer för att publik i hela landet ska kunna ta del av bildkonst.

Regeringen anser därför att det är angeläget att stärka bildkonstens arrangörer och har i dag beslutat att bevilja organisationen Bildkonst Sverige 350 000 kronor för att ta fram ett kunskapsunderlag om bild- och formområdets utveckling och utveckla olika stödjande insatser.

Bildkonst Sverige

Bildkonst Sverige är en ideell branschorganisation för arrangörer inom bildkonstområdet. Den omfattar allt från större konstinstitutioner, kommersiella gallerier, till konsthallar, fria konstaktörer och självorganiserade verksamheter i hela landet.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1127819
e-post till Sara E. Persson