Regeringen uppmärksammar Sametingets 30-årsjubileum

Publicerad

I dag den 22 november 2023, firar det svenska Sametinget sitt 30-årsjubileum i samband med att Sametingets plenum möts i Åre. Med anledning av detta besöker kulturminister Parisa Liljestrand och landsbygdsminister Peter Kullgren Åre för att delta i högtidlighållandet.

– Det har hänt mycket på de trettio år som gått sedan Sametinget bildades. Samisk kultur och identitet har fått en allt större plats i det svenska kultur- och samhällslivet, och det gläder mig att samiskan vinner terräng bland yngre, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

– Det är med glädje jag i dag gratulerar Sametinget på trettioårsdagen av dess bildande. I dag firar vi en milstolpe i arbetet för samisk kultur och samhällsutveckling, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Om Sametinget

Samtinget bildades 1993 och är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet. Sametingets uppgift är att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige. Sametinget har en offentligrättslig ställning som myndighet under regeringen.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Frida Bramstedt
Politiskt sakkunnig hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Mobil 076-267 34 14
e-post till Frida Bramstedt