Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sverige bidrar till Ukrainas deltagande i den europeiska filmfonden Eurimages

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att bevilja Stiftelsen Svenska Filminstitutet 250 000 kronor för bidrag till Ukrainas avgift för deltagande i Europarådets filmfond Eurimages för 2022 och 2023.

Som en konsekvens av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, har Ukraina meddelat att landet inte kan uppfylla sina finansiella skyldigheter gentemot Eurimages för 2022 och 2023.

Den 22 februari 2023 beslutade Europarådet att Eurimages medlemsstater, i solidaritet och på frivillig basis, har möjlighet att bidra till Ukrainas avgift i Eurimages för 2022 och 2023. För att finansiera en del av Ukrainas avgift till Eurimages har Stiftelsen Svenska Filminstitutet ansökt om 250 000 kronor i bidrag från regeringen.

Eurimages

Eurimages är en europeisk filmfond för stöd till europeiska samproduktioner och inrättades av Europarådet 1989. Eurimages har idag 39 medlemsstater och Stiftelsen Svenska Filminstitutet är Sveriges representant. De länder som deltar bidrar i dagsläget med finansiering. Syftet med Eurimages är att främja oberoende filmskapande genom att ge ekonomiskt stöd till långfilmer, animationer och dokumentärfilmer. Genom stödet uppmuntras samarbete mellan yrkesverksamma över hela Europa. 

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1127819
e-post till Sara E. Persson