Pressmeddelande från Finansdepartementet

14 miljoner Euro till svensk utveckling av 5G och undervattensinfrastruktur för elektronisk kommunikation

Publicerad

En väl fungerande digital infrastruktur är av största vikt för att samhället ska fungera. Fem svenska projekt har beviljats EU-medel på sammanlagt över 14 miljoner Euro för att vidareutveckla existerande infrastruktur och bygga ut nya sträckor för att stärka Sveriges uppkoppling gentemot omvärlden.

I takt med att det geopolitiska läget förändrats har behovet av säker konnektivitet ökat. För detta krävs en robust, resilient och redundant digital infrastruktur. Med hjälp av nya EU-medel kommer svenska aktörer kunna utveckla 5G-lösningar för smarta samhällen samt undervatteninfrastruktur för elektronisk kommunikation.

– Med dessa fem initiativ kommer vi att se en förstärkning av Sveriges digitala infrastruktur. Dels vad gäller uppkoppling gentemot omvärlden med hjälp av fiberoptiska sjökablar och landbaserad infrastruktur, dels en ökad användning av ny teknik kopplat till 5G-lösningar inom områden så som multimodala transporter, energi och hälsa, säger civilminister Erik Slottner.

Från och med 1 januari 2024 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Under år 2024 kommer undervattensinfrastruktur för elektroniska kommunikation vara en av Sveriges ordförandeskapsprioriteringar.

Inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa - FSE 2 Digital har aktörer från hela Europa möjlighet att ansöka om EU-medel för att utveckla europeisk digital infrastruktur. Kommissionen har beviljat 42 europeiska projekt för EU-finansiering på upp till 260 miljoner Euro.

Beviljade svenska projekt:

5G Edge Enabled Smart Communities for Green Transformation in the North Project (ED5GE), Telia, RISE, Luleå kommun, Boden kommun

Projektet etablerar dedikerade 5G-nät. Fokus är på automatisering, styrning och planering av multimodal logistik, jordbruk och trafik samt smarta processer för återvinning, återanvändning och räddningstjänst i Luleå, Boden, Skellefteå och Uppsala.   

5G Mobile Healthcare Innovative (5GMHI) solutions, Region Stockholm, Telia

Projektet etablerar dedikerade 5G-nät och utforskar hur avancerade 5G-tjänster kan bidra till ökad patientsäkerhet, kvalitet och tillgänglighet inom sjukvården. Projektet fokuserar bland annat på videokommunikation mellan ambulans och akutmottagning, drönare med hjärtstartare och videokommunikation från olycksplats, positionering i realtid av medicinteknisk utrustning samt fastighetsdrift av sjukhus med stöd av sensorer och 5G-teknik, genom att installera 5G-inomhusnät på ett av Region Stockholms sjukhus.

Baltic Ring, Arelion Sweden AB, Arelion Finland Oy, Arelion Estonia EÛ, SIA Arelion Latvia, UAB Arelion Lithuania, Arelion Poland Sp.z.o.o

Projektet avser att finna en ny väg för trafiken från Sverige och Finland till Europa via Baltikum. Detta görs med ny sjö- och landbaserad infrastruktur över både Finska Viken och Baltikum.

Nordic Wavelength Capacity System (Nordic Wave), Global Connect

Projektet avser att öka kapaciteten och robustheten i den digitala infrastrukturen längs Norrlandskusten och de delar som kopplar samman norra Sverige med Norge. Att stärka den digitala infrastrukturen mellan Norge och Sverige är en viktig pusselbit för den fortsatta digitaliseringen av norra Skandinavien och för att stärka det digitala samarbetet länderna emellan. Arbetet med projektet inleds tidigt under 2024 och beräknas kosta 25 miljoner SEK och vara i bruk 2026.

North Pole Fiber (Polar Connect, fas 1), Vetenskapsrådet, Polarforskningssekretariatet, NORDUnet

Projektet utgör den första delen av Polar Connect där den långsiktiga planen är att knyta samman den nordiska regionen med Japan och Sydkorea genom en fiberoptisk kabel under Arktiska Oceanen. Polar Connect kommer undersöka möjliga förgreningar till Nordamerika och andra delar av indo-pacifiska regionen. EU-medel har beviljats för att finansiera utbyggnad av infrastruktur från Sverige till Norge samt utreda möjligheten att använda en fiberoptisk kabel som ett instrument för forskning och miljöövervakning i Arktis.

Presskontakt

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström