Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen rekommenderar elva svenska projekt till EU-stöd inom 5G och undervattensinfrastruktur för elektronisk kommunikation

Publicerad

Regeringen har beslutat att rekommendera elva svenska projekt att få medfinansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa Digital. Projekten har betydelse för utvecklingen av 5G-lösningar i Sverige och för att stärka redundans, resiliens och robusthet i den digitala infrastrukturen.

Utöver de elva svenska projekten ger regeringen även sitt stöd till två finländska projekt som bidrar till att stärka Nordens konnektivitet gentemot omvärlden samt att säkra redundans i den digital infrastrukturen i Sveriges närområde.

– I och med detta kommer vi se en förstärkning av 5G-infrastrukturen och implementering av ny teknik inom den offentliga sektorn. Men även en utveckling av undervattensinfrastruktur för elektronisk kommunikation som säkrar Sveriges uppkoppling till omvärlden, säger civilminister Erik Slottner.

Sverige och Europa är beroende av en väl fungerade digital infrastruktur. Ökad användning av nya digitala tjänster kräver bättre kapacitet i näten. I takt med att det geopolitiska läget förändrats har även behovet av säker konnektivitet ökat.

De svenska projekten, inklusive projektägare

– 5G4RAILSCAN, Trafikverket
– 5G for North-western European Communities (5GNWEC), Telia Sverige AB
– 5G edge enabled smart communities for green transformation extended (ED5GE extend), Telia Sverige AB
– 5G mobile Healthcare Innovative solutions – part 2 (5GMHI2), Region Stockholm
– 5G-Aurora Healthcare Technology Implementation Initiative (5G-AHTII), Region Västerbotten
– Scania-Pomerania Bypass, Arelion Sweden AB
– Polar Connect – Step 1 (PC1), Vetenskapsrådet
– Sweden to Estonia (SE2EST), Global Connect AB
– Denmark to Poland (DK2PL), Global Connect AB
– Sweden to Denmark (SE2DK), Global Connect AB
– Sweden to Norway (SE2NO), Global Connect AB

De finländska projekten, inklusive projektägare är:
– C-Lion2 Construction (CL2 CONST), Cinia Oy
– Far North Fiber Europe 2 (FNF EUR2), Cinia Oy

Presskontakt

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE Digital)

Fonden för ett sammanlänkat Europa syftar till att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i Europa. FSE Digital stödjer både offentliga och privata investeringar i infrastruktur för digital konnektivitet som bidrar till ökad kapacitet och motståndskraft i stamnätet.

EU-kommissionen kommer under året att utvärdera de olika projektansökningarna och besked om vilka projekt som ska beviljas medel väntas under hösten 2024. De svenska projekt som regeringen rekommenderar ansöker sammanlagt om EU-bidrag på över 80 miljoner euro.

Laddar...