Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Samtycke till ansökningar om medel ur Fonden för ett sammanlänkat Europa 2 Digital 2024 Diarienummer: Fi2024/00050 (delvis) Fi2024/00383

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att Sverige ska lämna sitt samtycke till följande svenska ansökningar om medel ur Fonden för ett sammanlänkat Europa Digital (FSE2 Digital):

 • 5G4RAILSCAND från Trafikverket
 • 5G for North-western European Communities (5GNWEC) från Telia Sverige AB
 • 5G edge enabled smart communities for green transformation extended (ED5GE extend) från Telia Sverige AB
 • 5G mobile Healthcare Innovative solutions – part 2 (5GMHI2) från Region Stockholm
 • 5G-Aurora Healthcare Technology Implementation Initiative (5G-AHTII) från Region Västerbotten
 • Scania-Pomerania Bypass från Arelion Sweden AB
 • Polar Connect – Step 1 (PC1) från Vetenskapsrådet
 • Sweden to Estonia (SE2EST) från Global Connect AB
 • Denmark to Poland (DK2PL) från Global Connect AB
 • Sweden to Denmark (SE2DK) från Global Connect AB
 • Sweden to Norway (SE2NO) från Global Connect AB.

Regeringen beslutar att Sverige ska lämna sitt samtycke till ansökan avseende projektet C-Lion2 Construction (CL2 CONST) från Cinia Oy, som berör Sverige.

Regeringen beslutar att Sverige ska lämna sitt stöd till ansökan avseende det utländska projektet Far North Fiber Europe 2 (FNF EUR2) från Cinia Oy. Regeringen bemyndigar statsrådet Erik Slottner, eller den han sätter i sitt ställe, att genom signatur tillstyrka de ansökningarna som skickas till Europeiska kommissionen av respektive projektägare.

Laddar...