Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nordiska ministrar: Möjligheten att ge ut aktier med olika röstvärde ska tryggas vid notering inom EU

Publicerad

Justitieminister Gunnar Strömmer har tillsammans med Danmarks näringsminister Morten Bødskov och Finlands justitieminister Leena Meri skickat ett gemensamt brev till representanten för EU-rådets ordförande, ekonomi- och digitaliseringsminister Nadia Calviño. I brevet uttrycker de nordiska ministrarna sin oro över hur förslaget till direktiv om aktier med olika röstvärden utvecklas i trepartsförhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet.

I Sverige, Danmark och Finland har det sedan länge varit tillåtet för aktiebolag att ha aktier med olika röstvärden. Det finns inga hinder för att sådana aktier börsnoteras. Så ser det dock inte ut i alla EU:s medlemsstater. Europeiska kommissionen lämnade därför i december 2022 förslaget till direktiv om aktier med olika röstvärden i syfte att underlätta för europeiska företag att få tillgång till kapital genom notering. Företagen skulle ges utökade möjligheter att utvecklas och bidra till ekonomiska tillväxt inom EU, samtidigt som investerare ges utökade möjligheter att hitta lönsamma placeringar.

De nordiska ministrarna uppmärksammar i sitt brev att Europaparlamentets förslag till hur direktivet ska utformas går i en olycklig riktning. Europaparlamentet föreslår att direktivet ska utökas med bolagsrättsliga åtgärder som utformas på ett sätt som i praktiken kan göra det omöjligt att styra ett bolag genom att äga aktier med förstärkta rösträttigheter. Detta riskerar att medföra att ägare avstår ifrån att notera aktier och att de positiva effekterna uteblir. Enligt ministrarna är det därför viktigt att rådet håller fast vid den kompromiss som EU:s medlemsstater slöt i rådet under det svenska ordförandeskapet, och att medlemsstaterna ges tillräckligt med handlingsutrymme för nationella lösningar.

– Vi måste värna den svenska modellen för bolagsstyrning som har stora fördelar. Möjligheten att ha aktier med olika röstvärde är viktig för att företag ska kunna växa och utvecklas. I förlängningen handlar det om Sveriges ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl