Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialministern tog emot delbetänkande om ökad kontroll över tandvårdssektorn

Publicerad

Idag tog socialminister Jakob Forssmed emot ett delbetänkande från utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn av utredaren Martin Färnsten.

Ladda ner:

– Ökad kontroll av privata tandvårdgivare syftar både till att öka patientsäkerheten och att minska fusket kring utbetalningar av statligt tandvårdsstöd. Arbetet med att stoppa välfärdsfusket är prioriterat av regeringen, så parallellt med att utredningens förslag skickas ut på remiss kommer de att analyseras och beredas på Regeringskansliet för att vi snart ska kunna ha effektiva åtgärder på plats, säger socialminister Jakob Forssmed.

I juli 2022 tillsatte regeringen en särskild utredare för att se över frågan om stärkt tillgång till tandvård för våldsutsatta och lämna förslag som bidrar till ökad kontroll över tandvårdssektorn för att komma till rätta med att oseriösa aktörer missbrukar det statliga tandvårdsstödet.

Idag tog socialminister Jakob Forssmed emot ett delbetänkande om de delar som rör ökad kontroll över tandvårdssektorn. Utredningen identifierar i förlaget tre områden för ökad kontroll av vårdgivare som handlar om:

  • vilka villkor som ska vara uppfyllda för att överhuvudtaget få bedriva tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som privat vårdgivare
  • villkor för att bli ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd
  • villkor som ska vara uppfyllda för utbetalning vid en ersättningsbegäran till Försäkringskassan

Förslagen kommer nu att beredas i Regeringskansliet.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff