Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter Delbetänkande av Utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn SOU 2023:10

Publicerad

I delbetänkandet föreslås att tandvård för skador efter våld i nära relationer inte ska kosta mer än ett vanligt läkarbesök. Utredningen föreslår också att frågor om våldsutsatthet regelbundet ska ställas till alla som besöker tandvården.

Ladda ner:

För att tandvården ska kunna erbjuda ett väl fungerande stöd till
personer som utsätts för mäns våld mot kvinnor, annat könsrelaterat
våld och våld i nära relationer krävs ett långsiktigt, strategiskt och
systematiskt arbete på flera olika nivåer. För att underlätta detta
arbete är det utredningens bedömning att vissa åtgärder bör vidtas
på nationell respektive på region-/vårdgivar-/kliniknivå. På nationell
nivå bör initiativ tas för att

 • tandvården ska omfattas av samma skyldigheter som övrig hälsooch
  sjukvård i frågor om våld i nära relationer,
 • tandvården ska ges möjlighet att ta del av de statliga stimulansmedel
  som genom överenskommelser mellan regeringen och SKR
  tillförs övrig hälso- och sjukvård, samt att
 • tandvården ska ges förutsättningar att dokumentera tecken på våldsutsatthet oavsett var på kroppen tecknen uppträder.

På region-/vårdgivar-/kliniknivå bör initiativ tas för att

 • frågor om våldsutsatthet ska ställas till samtliga patienter som en
  del i anamnestagning,
 • utbildning, fortbildning och kompetensutveckling ska prioriteras,
  samt att
 • direkta kontaktvägar till övrig hälso- och sjukvård, socialtjänst,
  polis och frivilligorganisationer ska underlättas.

Beställ tryckta exemplar

Laddar...