Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om tandvård för våldsutsatta inlämnat i delbetänkande

Publicerad

Idag, torsdag den 23 februari, tog socialminister Jakob Forssmed emot ett delbetänkande om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta.

I delbetänkandet föreslås att tandvård för skador efter våld i nära relationer inte ska kosta mer än ett vanligt läkarbesök. Utredningen föreslår också att frågor om våldsutsatthet regelbundet ska ställas till alla som besöker tandvården.

– Jag har idag tagit emot en utredning i ett mycket angeläget ärende. Den tar upp att tandvård inte ska vara en ekonomisk fråga för en person som utsatts för våld samt hur tandvården på ett mer strukturerat sätt än idag kan uppmärksamma om någon utsatts för våld. Nu får vi analysera förslagen vidare, säger socialminister Jakob Forssmed.

Utredningen, som leds av den särskilde utredaren Martin Färnsten hade i uppdrag att till delbetänkandet:

  • utvärdera tandvårdens förmåga till tidig upptäckt, behandling och dokumentation av skador kopplade till mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt analysera och bedöma hur tandvården genom sitt bemötande påverkar personer som utsatts för sådant våld,
  • att utvärdera om tandvården har tillräcklig kunskap om ansvaret för personer som utsatts för våld i nära relationer
  • utvärdera om tandvården i nuläget samverkar i tillräcklig omfattning med övrig hälso- och sjukvård och socialtjänst när det gäller våldsutsatta
  • att analysera och bedöma hur stödet till personer som utsatts för mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i form av ersättning för tandskador kan förstärkas

Kommittédirektiv: Stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn

Utredningen arbetar nu vidare och ska senast utgången av november 2023 lämna förslag som syftar till att stärka kontrollen över det statliga tandvårdsstödet.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...