En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor Diarienummer: Utdrag (kap 5) ur Skr. 2016/17:10

Publicerad

En del i den jämställdhetspolitiska skrivelsen "Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid", är en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Ladda ner:

Strategin inbegriper arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den innehåller åtgärder som stärker skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i samkönade relationer samt åtgärder som motarbetar destruktiv maskulinitet och hederstänkande. Strategin sätter också fokus på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet.

Den nationella strategin ingår i regeringens jämställdhetspolitiska skrivelse till riksdagen (Skr. 2016/17:10).

Strategin är tioårig och börjar gälla den 1 januari 2017.