Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn Dir. 2023:138

Publicerad

Mot bakgrund av Tidöavtalet, som är en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, utvidgas och förlängs uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutar att utredaren även ska:

  • analysera och lämna skalbara, ändamålsenliga och kostnadseffektiva förslag om hur tandvårdens högkostnadsskydd kan förstärkas för att mer efterlikna det i övrig vård och där äldre med sämst munhälsa prioriteras, 
  • analysera och föreslå hur de särregler för avgifter för tandvård för asylsökande och för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd kan tas bort, utan att det påverkar rätten till tandvård som inte kan anstå, och 
  • lämna nödvändiga författningsförslag. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024.