Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Statskontoret får i uppdrag att se över asylprocessen

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att göra en översyn av asylprocessen. Syftet är att stärka kvaliteten, enhetligheten och rättssäkerheten på området.

– Vi vill se över hur kvalitet, enhetlighet och rättssäkerhet kan stärkas i asylprocessen. Statskontoret ska därför titta närmare på Migrationsverkets hantering av asylärenden, bland annat de som rör konvertiter och hbtqi-personer, men också andra typer av asylärenden säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Statskontoret får även i uppdrag att se över behovet av en extern tillsynsfunktion eller inspektion på migrationsområdet. I uppdraget ingår inte att utöka asylsökandes rättigheter utöver vad som krävs enligt EU-rätten.

Senast den 7 oktober 2024 ska uppdraget redovisas till Justitiedepartementet.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand