Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredare utsedd till utredning om stärkt barnrättsperspektiv i LVU

Publicerad

Regeringen fattade den 30 november beslut om utredningen om stärkt barnrättsperspektiv i LVU och en översyn av grunderna för vård. Hovrättspresidenten för Västra Sverige, Anders Hagsgård har utsetts till särskild utredare.

Anders Hagsgård har tidigare varit bl.a. lagman vid Förvaltningsrätten i Göteborg och lagman i Alingsås tingsrätt. Han har en lång och gedigen erfarenhet av arbete som såväl utredare som utredningssekreterare och expert i flera statliga utredningar inom olika rättsområden. Han har bland annat varit särskild utredare för Tjänsteleverantörsutredningen, Förvarsutredningen, Barnkonventions­utredningen samt utredningen i riksdagen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 augusti 2025.