Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Betänkande om en modern reglering för fastighetsregistret överlämnat till regeringen

Publicerad

En utredning föreslår en ny reglering för fastighetsregistret, där syftet är att det ska finnas en god tillgång till fastighetsuppgifter samtidigt som säkerhetsskyddet för registret stärks. Även brottsbekämpande myndigheters möjligheter att använda fastighetsinformation förbättras. 

I princip alla verksamheter i samhället är i behov av tillgång till fastigheter. Det är därför viktigt att information om fastigheter kan hämtas på ett enkelt sätt, men utan att riskera att uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet sprids. Det är också angeläget att fastigheter där det bedrivs säkerhetskänslig verksamhet inte kan säljas till vem som helst utan att en säkerhetsbedömning har gjorts. 

Fastighetsregisterlagsutredningen föreslår en ny reglering för fastighetshets­registret, där syftet är en modern lagstiftning som gör det enklare att till­handa­hålla fastighetsinformation samtidigt som skyddet för säkerhetskänsliga uppgifter stärks. Även brottsbekämpande myndigheters möjligheter att använda fastighetsinformation förbättras. Utredningen föreslår även att överlåtelse av fast egendom som berör säkerhetskänslig verksamhet ska föregås av en särskild säkerhetsskydds­bedömning enligt säkerhets­skydds­lagen.

Utredningen föreslår att ändringar i säkerhetsskyddslagen ska träda i kraft den 1 juli 2025 och att resterande lagförslag ska träda i kraft den 1 juli 2026.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide