Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Fastighetsregisterlagsutredningen (Ju 2022:09) Dir. 2023:100

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 kommitté­direktiven Ett säkrare och mer tillgängligt fastighets­register (dir. 2022:94). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 september 2023. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redo­visas senast den 24 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition