Hoppa till huvudinnehåll

Trafikverket har presenterat underlag inför kommande planperiod för Sveriges transportinfrastruktur

Publicerad

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson har i dag tagit emot Trafikverkets inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026–2037.

– Trafikverket har levererat ett gediget underlag som regeringen nu kommer att ta del av och analysera. Regeringen prioriterar att fortsätta förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt. Det handlar alltså både om att värna det vi redan byggt och om att investera i ny infrastruktur där det behövs, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen påbörjade i juni 2023 arbetet med att ta fram en ny plan för Sveriges transportinfrastruktur genom att i ett första steg ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den kommande planperioden 2026–2037.

Det handlade framför allt om att ge regeringen underlag för att bedöma hur stora ekonomiska ramar detta område ska ha under kommande tolvårsperiod och hur medlen ska fördelas på underhåll respektive investeringar och fortsatt utveckling av infrastrukturen. I uppdraget ingick även att genomföra en trafikslagsövergripande analys, för en mer utvecklad och samordnad långsiktig infrastrukturplanering.

Underlaget ska ligga till grund för en infrastrukturproposition som regeringen avser att lämna till riksdagen under hösten 2024. Infrastrukturpropositionen ska handla om hur den statliga infrastrukturen ska utvecklas och förvaltas.

När riksdagen sedan har fattat beslut om ekonomiska ramar följer en åtgärdsplanering i syfte att ta fram en ny trafikslagsövergripande nationell plan för transportinfrastrukturen och länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Det inriktningsunderlag som Trafikverket i dag har presenterat remitteras nu till bland annat myndigheter, regioner och bransch- och intresseorganisationer.

Bakgrund

Statens planering av transportinfrastruktur styrs genom långsiktiga nationella planer som beslutas av regeringen. Planerna är 12-åriga och revideras vanligtvis en gång per mandatperiod. Den nu gällande nationella planen avser åren 2022–2033 och fastställdes i juni 2022. Trafikverkets inriktningsunderlag ska ligga till grund för regeringens infrastrukturproposition för perioden 2026–2037 med förslag till ekonomiska ramar för en ny planperiod. När den beslutats i riksdagen kan regeringen fortsätta processen med att ta fram och besluta om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson
Laddar...