Hoppa till huvudinnehåll

Utredare föreslår borttagen stämpelskatt och utvecklad tonnageskatt

Publicerad

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson har tagit emot den utredning som analyserat stämpelskatten och tonnagebeskattningen inom sjöfarten.

– Jag är angelägen om att svensk sjöfarts konkurrenskraft stärks och att vi får fler svenskflaggade fartyg. Det var syftet med att utredningen tillsattes och det är inte minst viktigt för att öka vår beredskap. Vi kommer nu analysera utredningens förslag och se hur de kan bidra till en sådan utveckling, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Utredaren Rikard Engström från Trafikverket fick i somras i uppdrag att analysera om det finns skäl att avskaffa stämpelskatten vid beviljande av ansökan om inteckning i skepp. I uppdraget ingick också att utvärdera och föreslå åtgärder för att utveckla systemet med tonnagebeskattning.

Utredaren har nu redovisat uppdraget och föreslår att stämpelskatten för beviljande av ansökan om inteckning i skepp avskaffas. Utredaren föreslår även flera ändringar för att utveckla tonnagebeskattningssystemet.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson

Fakta stämpelskatt

När ett rederi har registrerat ett skepp i det svenska fartygsregistret kan rederiet vilja belåna det. I samband med hanteringen av bland annat inteckning och pantbrev måste rederiet betala stämpelskatt.

Fakta tonnagebeskattning

Tonnagebeskattningssystemet är ett frivilligt alternativ som rederier kan välja i stället för vanlig bolagsbeskattning. I stället för att företagets vinster beskattas konventionellt, schablonberäknas då rederiverksamhetens inkomst utifrån de ytor i fartyget som kan ge gods- eller passagerarintäkter. Schabloninkomsten beskattas med gällande skattesats.

Laddar...