Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

EU fattar historiskt beslut som lägger grunden för att använda avkastning från ryska tillgångar till Ukrainas återuppbyggnad

Publicerad

Till följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina fattade EU beslut om att immobilisera ryska centralbankens tillgångar i EU. EU har idag beslutat att avkastningen från de immobiliserade tillgångarna ska förvaltas så att EU kan använda den till stöd för Ukrainas återuppbyggnad.

 – Beslutet är en viktig del av det långsiktiga stödet till Ukraina och utgör ett steg framåt i arbetet med att säkerställa att Ukraina kompenseras för den omfattande förstörelse Ryssland orsakat genom aggressionen. Jag välkomnar beslutet som är ett resultat av den arbetsgrupp Sverige tog initiativ till under det svenska EU-ordförandeskapet. Nästa steg blir nu att enas om hur avkastningen ska överföras till Ukraina, där Sverige är drivande för att nå en snabb lösning, säger utrikesminister Tobias Billström.

Beslutet utgör ett första steg i EU:s arbete med att ta vara på delar av de extraordinära intäkter som europeiska värdepapperscentraler erhållit genom att förvalta den ryska centralbankens tillgångar.

Värdepapperscentraler som innehar ryska centralbankstillgångar som överstiger 1 miljon euro ska säkerställa spårbarheten av avkastningen. I framtiden ska merparten av denna avkastning användas för Ukrainas återuppbyggnad. Medlen beräknas uppgå till ungefär 15 miljarder euro under de kommande fyra åren.

EU:s medlemsländer är överens om att Ryssland måste gottgöra Ukraina för den skada som orsakats genom Rysslands överträdelser av folkrätten i och mot Ukraina. Beslutet utgör ytterligare ett steg i arbetet med att utkräva ansvar från Ryssland. För att överföra avkastningen krävs ytterligare beslut och diskussioner förs nu om detaljerna.

Faktaruta

EU har antagit tolv sanktionspaket mot Ryssland med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Sedan februari 2022 är finansiella institutioner i EU:s medlemsländer förbjudna att genomföra transaktioner relaterade till förvaltning av ryska centralbankens tillgångar eller reserver. Eftersom värdepapperscentralerna inte får överföra avkastning på ryska centralbankstillgångar tillbaka till den ryska centralbanken ackumuleras betydande tillgodohavanden hos centralerna. Det åligger värdepapperscentralerna att förvalta tillgodohavandena på samma sätt som sitt övriga innehav. Därigenom uppstår extraordinära och oväntade intäkter hos värdepapperscentralerna. Det är dessa intäkter som avses tilldelas Ukraina.

Det är således inte ryska centralbankens tillgångar som avses tilldelas Ukraina, utan enbart avkastningen som värdepapperscentraler erhållit till följd av EU:s sanktioner mot Ryssland.

Beslutet antas som en del i sanktionsregimen för restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (Rådets beslut (Gusp) 2024/422 och rådets förordning 833/2014).

Termerna frysning och immobilisering används avseende de åtgärder som införts mot ryska tillgångar med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Privata tillgångar som inte får brukas eller överföras benämns oftast som frysta, medan statliga tillgångar benämns som immobiliserade.

Presskontakt

Tom Samuelsson
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...