Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Beslut om ändringar i förordningen om bidrag till arbetshjälpmedel

Publicerad

Regeringen har beslutat att genomföra flera ändringar i förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel. Syftet med beslutet är att förtydliga och modernisera regelverket samt att förenkla och effektivisera hanteringen av återbetalningsärenden.

Arbetshjälpmedel är i dag vanligast förekommande bland personer med hörselskada eller synskada. För de med hörselskada kan det handla om olika anpassade kommunikationssystem för att höra bättre på möten eller i telefon. För de med synskada kan det exempelvis handla om hjälpmedel till exempelvis en dator eller en mobiltelefon som erbjuder textförstoring eller syntetiskt tal.

Beslutet har bland annat fattats mot bakgrund av att Försäkringskassan och Synskadades Riksförbund lyft fram behovet av att detta görs.

– Personer med olika funktionsnedsättningar eller sjukdomar har rätt till stöd i form av olika hjälpmedel för att kunna delta i arbetslivet. Eftersom de nuvarande reglerna för arbetshjälpmedel är från tidigt 90-tal är det viktigt att vi uppdaterar och moderniserar regelverket så att det är anpassat efter dagens behov, säger äldre-och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Ändringarna innebär bland annat att det förtydligas att bidrag får lämnas för uppdateringar och uppgraderingar av datorbaserade hjälpmedel eller till utbildning. Det gäller även om den sammanlagda kostnaden för ett datorbaserat hjälpmedel överstiger 50 000 kronor.

För att förenkla och effektivisera återbetalningshanteringen har regeringen även beslutat att plocka bort möjligheten att reglera återbetalningsskyldighet till Försäkringskassan genom överlåtelse av arbetshjälpmedel. Därmed kan en person som blivit arbetsoförmögen endast bli återbetalningsskyldig om arbetshjälpmedlet aldrig använts.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2024.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...