Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Chefen för Pragcentret (Prague Civil Society Center) besöker Sverige

Publicerad

Rostislav Valvoda, chef för Pragcentret besöker Sverige den 27 maj. Under sitt besök i Stockholm kommer Valvoda att träffa statssekreterare Diana Janse för diskussioner om bland annat utvecklingen i Ukraina, Georgien, Moldavien och Belarus. Regeringen har beslutat om ökat stöd till Pragcentret under 2024.

Sverige bidrar under 2024 med minst 20 miljoner kronor till Pragcentret, vilket är en ökning från föregående år då stödet låg på 14 miljoner kronor.

– Demokratin är på tillbakagång i världen. Detta märks inte minst då journalister och försvarare av mänskliga rättigheter fått minskat utrymme att verka under de senaste åren. Därför är det viktigare än någonsin att Sverige fortsätter stödja organisationer som arbetar för att stötta journalister och MR-försvarare i de allra mest repressiva och auktoritära miljöerna. Pragcentret är en organisation som har möjlighet att bedriva sådan verksamhet i Öst- och Centraleuropa och därför höjer vi det svenska stödet till dem för 2024, säger statssekreterare Diana Janse.

Under besöket i Stockholm kommer fokus för diskussionerna med Pragcenret att ligga på utvecklingen i Ukraina, Georgien, Moldavien och Belarus. 

Pragcentret

Pragcentret ger stöd till civilsamhällesorganisationer, fri och oberoende media och aktörer som verkar för en demokratisk utveckling i Östeuropa och Centralasien. De stöttar även enskilda MR- och demokratiförsvarare och har etablerat sig som en viktig aktör för demokratistöd i regionen.

Presskontakt

Victoria Holmqvist
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 29 39
e-post till Victoria Holmqvist
Laddar...