Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Inrättande av ett Försvarsinnovationsråd stärker samverkan mellan försvarssektorn och den civila sektorn

Publicerad

Den 30 maj beslutade regeringen att inrätta ett Försvarsinnovationsråd under ledning av försvarsminister Pål Jonson. Försvarsinnovationsrådet ska vara ett forum på strategisk nivå för informationsutbyte och dialog i det fortsatta arbetet med regeringens försvarsinnovationsinitiativ. Rådet kommer att ha nio ledamöter med bred kompetens inom försvarsfrågor och innovation.

– Inrättandet av ett försvarsinnovationsråd är ett viktigt steg att ta för att öka förutsättningarna för samverkan mellan försvarssektorn och den civila sektorn. Att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen samt omsätta forskning och utveckling till försvarsinnovationer är avgörande för försvarets operativa förmåga och vår säkerhetspolitiska position. Det finns goda förutsättningar att lyckas med detta genom det innovationsklimat och den djupa tekniska kunskapen som finns i Sverige, säger försvarsminister Pål Jonson.

Försvarsinnovationsrådet ska träffas två gånger per år för att lyfta perspektiv och frågor kopplade till möjligheter för ökad samverkan mellan försvarssektorn och den civila sektorn. Rådets ledamöter besitter kompetens från en rad olika områden och till mötena kan också experter bjudas in för att lyfta särskilda perspektiv.

Regeringens arbete med försvarsinnovation

Under våren 2023 lanserade regeringen ett försvarsinnovationsinitiativ. Initiativet utgör en nationell strategisk plattform för ett långsiktigt arbete för att bland annat omsätta resultat av teknikintensiv innovation i civila sektorn till militär förmåga. Initiativet ska även bidra till att öka konkurrenskraften i försvarsindustrin och utvecklingsmöjligheter för näringslivet.

I januari 2024 lanserade regeringen en strategisk inriktning för försvarsinnovation med ett antal politiska åtgärder för att fortsatt främja arbetet. Försvarsinnovation har på senare tid också blivit en allt viktigare fråga inom ramen för samarbete med såväl enskilda länder som inom EU och Nato.

Försvarsinnovationsrådets första möte äger rum vid Försvarsdepartementet den 17 juni.

Försvarsinnovationsrådet ledamöter

Pål Jonson (ordförande), försvarsminister

Michael Claesson, chef för Försvarsstaben, Försvarsmakten

Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan

Eva Hagwall, överdirektör, Försvarets materielverk (FMV)

Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova

Micael Johansson, verkställande direktör, Saab

Robert Limmergård, generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen

Jens Mattsson, generaldirektör, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Catharina Sandberg, verkställande direktör, LEAD – LiU Entrepreneurship and Development

Pia Sandvik, verkställande direktör, Teknikföretagen

Presskontakt

Adam Schelin
Biträdande pressekreterare till försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 4317
e-post till Adam Schelin
Laddar...