Hoppa till huvudinnehåll

Ny egnahemsrörelse ska öka byggandet av småhus

Publicerad

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson har beslutat att tillsätta Stefan Attefall som egnahemskommissionär för att öka småhusbyggandet. Syftet är att verka för en ny egnahemsrörelse och att långsiktigt öka småhusens andel av nyproduktionen av bostäder.

– Uppdraget handlar dels om att klarlägga orsakerna till småhusens låga andel av nyproduktionen av bostäder, dels aktivt arbeta för att öka småhusbyggandet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I uppdraget ingår att dels klarlägga orsakerna till småhusens låga andel av nyproduktionen av bostäder, dels aktivt arbeta för att de parter som bedöms ha möjlighet att bidra till ett ökat småhusbyggande ska göra det.

Bokstavsutredaren, som kallas egnahemskommissionär, ska bland annat genom kontakter med kommuner, byggaktörer, mäklare och banker fördjupa kunskaperna om vad som är gränssättande för byggandet av småhus i Sverige i dag och hur förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

Egnahemskommissionären ska också sammanföra relevanta aktörer – kommuner, markägare, byggherrar och finansiärer - och bidra till att finna avtalslösningar som gör att ett byggande av småhus kommer till stånd. Det ingår också att i dialog med kommuner och byggaktörer verka för anläggandet av nya så kallade trädgårdsstäder.

Uppdraget börjar den 1 maj 2024 och ska delredovisas senast den 15 november 2024 och slutredovisas den 15 januari 2027.

Om egnahemsrörelsen

I början av förra seklet växte befolkningen snabbt samtidigt som bostadsstandarden var mycket låg. För att höja bostadsstandarden togs initiativ av enskilda personer, företag och särskilt bildade föreningar till byggande av egnahem för att förse den jordlösa landsbygdsbefolkningen men senare också trångbodda arbetare i städerna med egnahem. Utformningen av husen varierade, liksom egeninsatsen i form av pengar eller eget arbete.

Om småhus

Begreppet småhus används av Statistiska centralbyrån för en- och tvåbostadshus, bostadshus på jordbruksfastigheter, kedjehus och radhus. Inriktningen på uppdraget är bostäder som erbjuder ett boende med direkt tillgång till en egen mindre eller större trädgård oberoende av byggnadens utformning eller bostadens upplåtelseform.

Om trädgårdsstäder

Trädgårdsstad är en stadsbyggnadstyp som präglas av trädgårdsförsedd småhusbebyggelse och låga flerbostadshus samt traditionella, ofta trädplanterade och omsorgsfullt utformade, gator och torg. Under perioden 1905–30 byggdes flera trädgårdsstäder i Sverige, bland annat i Enskede och Bromma i Stockholm samt i Landala i Göteborg.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson
Laddar...