Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Tobias Billström tar emot 2023 års sanktionsutredning

Publicerad

2023 års sanktionsutredning har överlämnat sitt betänkande till utrikesminister Tobias Billström. Bland annat föreslås en ny sanktionslag med skärpta straffskalor.

2023 års sanktionsutredning har haft i uppdrag att analysera behovet av och lämna förslag till författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av brottsrekvisit och påföljder för överträdelse av unionens restriktiva åtgärder.

I betänkandet "Ny lag om internationella sanktioner. Genomförande av EU:s sanktionsdirektiv" föreslår utredningen en ny lag om internationella sanktioner som bland annat innebär:

  • strängare straff för sanktionsöverträdelser jämfört med dagens reglering,
  • att försök, medhjälp och anstiftan till sanktionsöverträdelser kriminaliseras,
  • att straffbestämmelserna utformas på ett sätt som gör att de tydligare motsvarar sanktionsdirektivets krav, och
  • att det för brott mot den nya lagen införs en särskild brottsbeteckning, sanktionsbrott, liksom en ringa respektive grov variant av sanktionsbrottet.

Betänkandet skickas nu på remiss. Därefter kommer det att beredas inom Regeringskansliet.

Presskontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 85 34
e-post till Anna Erhardt

Genvägar

Ta del av betänkandet: Ny lag om internationella sanktioner. Genomförande av EU:s sanktionsdirektiv.

Laddar...