Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Socialdepartementet

Sveriges tredje rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sverige ratificerade konventionen om barnets rättigheter i juni 1990 utan att reservera sig på någon punkt. Enligt konventionen ska medlemststaterna regelbundet rapportera till FN:s barnrättskommitté. Föreliggande rapport är Sveriges tredje. Den första rapporten lämnades år 1992 och den andra år 1997. Enligt barnrättskommitténs anvisningar ska rapporten endast ta upp de förändringar eller den utveckling som har skett sedan föregående rapporteringstillfälle.
Laddar...