Rapport från Justitiedepartementet

Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom - kunskapsöversikt och kartläggning (uppdaterad version)

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

UD 2005:1 Detta är den första delrapporten i en serie rapporter inom det nationella samordningsuppdraget om barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom. Rapporten är resultatet av en kartläggning av förekomsten av barn med uppgivenhetssymtom. Uppdaterad version: UD 2005:2 Den 20 juni 2005 presenterade samordnaren en uppdaterad version av sin första rapport. Fler fall av barn med uppgivenhetssymtom har rapporterats i sent inkomna enkäter. Den uppdaterade versionen innehåller tillägg som visar en ökning från tidigare 400 kända fall till 424 sedan 2003.