Rapport från Finansdepartementet

Hur vet staten vad kommunerna gör? Diarienummer: ESS 2005:3

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Medborgarnas krav ökar. Skattekronorna ska användas så produktivt och effektivt som möjligt inom hela den offentliga sektorn. Det gäller i Sverige, men också i våra nordiska grannländer och i England. I denna rapport till Expertgruppen för Studier i Samhällsekonomi (ESS) redovisar Statskontoret hur staten i dessa länder följer upp, utvärderar och föreslår förbättringar i de välfärdstjänster som kommuner och landsting ansvarar för. Rapporten går att beställa via Fritzes Offentliga Publikationer (länk i högermarginalen).