Rapport från Miljödepartementet

Nationell strategi för landsbygdsutveckling

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nationell strategi för landsbygdsutveckling som den tidigare regeringen överlämnade i juni 2006 till Europeiska kommissionen. Strategin anger den övergripande inriktningen av det kommande landsbygdsprogrammet för 2007-2013.