Rapport från Finansdepartementet

Lärlingsutbildning - ett återkommande bekymmer eller en oprövad möjlighet? Diarienummer: ESS 2006:4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna rapport till Expertgruppen för Studier i Samhällsekonomi förmedlar docenten i ekonomisk historia Jonas Olofsson och professorn i nationalekonomi Eskil Wadensjö kunskaper och erfarenheter av lärlingsutbildning i och utanför Sverige. De redovisar vilka institutionella förutsättningar som krävs för en framgångsrik lärlingsutbildning och hävdar att sådana förutsättningar hittills har saknats i Sverige, men möjligen är på väg att etableras.