Rapport för företag med statligt ägande januari-september 2006 Diarienummer: N6049