Rapport från Justitiedepartementet

Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian beskriver utredningsförslaget Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SOU 2008:114). Utredningen föreslår i sitt betänkande att ett försörjningskrav ställs som villkor för anhöriginvandring.